Ons Kindbureau

Peuterarrangement De Springplank

Het peuterarrangement is vanaf 1 augustus 2012 overgenomen door Ons Kindbureau. Pedagogisch- didactisch sluit de manier van werken binnen zowel de peutergroepen als de combi opvang-BSO aan bij de werkwijze van het onderwijs. Bij de Springplank werken we aan een optimale ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met het karakter van de kinderen, de verschillen in ontwikkeling, de talenten en/of begaafdheid, de belangstelling, de zelfstandigheid en de motivatie

Binnen het peuterarrangement van KC de Springplank draaien we van maandag t/m vrijdag 5 verschillende peutergroepen in de ochtend. Op alle groepen werken 2 vaste pedagogisch medewerkers.

Op maandag en woensdag de Krekels en de Kangoeroes; dit zijn zogenaamde verticale peutergroepen waar peuters van 2.6 jaar t/m 4 jaar komen. Er is plaats voor 16 peuters in deze groepen. De groepen starten om 8.30 uur duurt tot 12.30 uur.

Op dinsdag en donderdag de Kiwi’s en de Kikkers:

Bij de Kiwi’s komen peuters tussen de 2.3 jaar en 3.5 jaar van 8.30 tot 12.30 uur. Ook hier zijn maximaal 16 peuters in de groep.

Bij de Kikkers komen dreumesen vanaf 18 maanden tot 2.6 jaar. De Kikkers komen van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Op woensdagmiddag en de vrijdag is de 3+groep. Bij de 3+groep komen peuters die ouder zijn dan 3 jaar en qua ontwikkeling toe zijn aan iets extra’s. Daarnaast is de 3+groep een voorbereiding op de groepen 1-2 binnen ons kindcentrum. Op woensdag komen de kinderen vanuit de Krekels en de Kangoeroes na 12.30 uur tot 14.00 uur. Op vrijdag komen ze van 8.30 tot 14.00 uur. De 3+ peuters eten ook samen een boterham in de groep.

Kindcentrum de Springplank is een VVE locatie. Dat wil zeggen dat er volgens een wettelijk goedgekeurd programma gewerkt wordt aan de Voor- en Vroegschoolse Educatie van de kinderen. Voorschoolse educatie vindt plaats binnen de peutegroepen en vroegschoolse educatie vindt plaats binnen de kleutergroepen. We werken met thema’s die betekenis hebben voor jonge kinderen. In de groepen worden de verschillende hoeken bij ieder thema opnieuw ingericht. Ook de overige materialen worden aan het thema aangepast. Het spelend leren staat dagelijks centraal. Wij gebruiken o.a. de methodes Uk en Puk en Piramide en de ontwikkelingsdoelen voor jonge kinderen om dit aanbod vorm te geven.

 

De pedagogisch medewerkers hebben extra veel aandacht voor kinderen met een mogelijke (taal) achterstand. Prioriteit ligt in eerste instantie bij de sociaal emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Als dreumesen en peuters zich veilig voelen gaat hun ontwikkeling vlot van start. In ons aanbod is er weliswaar veel aandacht voor taal maar zeker ook voor de motorische en rekenkundige ontwikkeling. Ons doel is om alle peuters zo goed mogelijk te laten starten in groep 1 van de basisschool van het kindcentrum, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

 

Vijf keer per jaar hebben we een korte bijeenkomst met ouders. Dit zijn VVE thuis bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij ouders waar we in de groepen mee bezig zijn. Tijdens dit moment hebben we aandacht voor actuele zaken waar ouders tegen aan lopen met hun kind. Denk aan bijv. het slapen gaan of zindelijk worden. Deze momenten staan op de kalender van het kindcentrum. Deze bijeenkomsten zijn altijd in de ochtend van 8.45 tot 9.15 uur.

Daarnaast is er een nieuwsbrief voor alle ouders en peuters waarin we tips geven hoe ouders thuis de ontwikkeling van hun dreumes of peuter op speelse wijze kunnen stimuleren.

Hoe is de overige opvang georganiseerd op de Springplank:

VSO: Op alle dagen kunnen ouders gebruik maken VSO (voorschoolse opvang). Vanaf 7.30 uur tot 8.25 uur worden ze in de ruimte van de peutergroepen opgevangen. We bieden een kopje thee en een rustig moment om de dag op te starten. Of we starten met een spelletje, of iets waar de kinderen op dat moment zin in hebben.

BSO:Binnen kindcentrum de Springplank is een combinatie opvang-BSO-groep.

Iedere dag kunnen ouders hiervan gebruik maken. Kinderen moeten minimaal 2 jaar oud zijn. Vanaf 8.30 uur zijn ze welkom. Tot 12.30 uur sluiten de kinderen meestal aan bij de peutergroepen.

Na 12.30 gaan de kinderen met de pedagogisch medewerker naar een aparte BSO-ruimte voor opvang en BSO. Daar eten ze gezamenlijk een boterham en drinken melk. Er is dan ook tijd voor een kort slaapmoment of een gezellig spelletje.

 

Na 14.00 sluiten de kinderen vanuit het onderwijs aan die naschoolse opvang nodig hebben. Tijdens de naschoolse opvang willen wij de kinderen vooral een fijne middag bezorgen.

We starten de middag altijd gezamenlijk met een fruitmoment.

Bewegen en buitenlucht vinden wij heel belangrijk. Wij gaan dan ook iedere dag met de kinderen ruime tijd naar buiten. Als het weer echt te slecht is maken we gebruik van het speellokaal waar de kinderen heerlijk kunnen bewegen. Daarnaast bedenken we samen met de kinderen activiteiten die we samen onder nemen zoals o.a. gezelschapsspelletjes spelen, schilderen met eierverf of verven met een slacentrifuge, bouwen van kastelen, bakken van koekjes of een andere lekkernijen.

 

Locatieplan

 

Inspectierapport GGD

 

Beleidsplan