Groep 6

Breuken

In groep 6 gaan we wat dieper in op het rekenen met breuken. Dat werkt het best door toepasselijke voorbeelden mee te nemen en ze op de Breukentafel te zetten.

 

De leerlingen van groep 6 volgen het programma WIsH, Weerbaarheid in ‘s-Hertogenbosch. Het doel van WIsH is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen.  Pesten en groepsdruk vormen een rode draad door alle lessen. Vanwege de maatregelen informeren we u per brief.

De kinderen leren machtsmisbruik herkennen en hun handelingsmogelijkheden in onveilige of ongewenste situaties vergroten. Het gaat hierbij vooral om veiligheid en welzijn. 

WIsH is een programma dat bedoeld is voor alle kinderen uit groep 6.

De voorbereidende lessen, 10 in totaal, worden gegeven door de eigen groepsleerkracht. De praktijklessen, 8 in totaal, worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer van de school (juf Ilona) en een externe trainer/professional (Rob Ruijs). 

De jongens en de meisjes krijgen van de trainers gescheiden les. Dit wordt gedaan omdat beide groepen zich dan meer op hun gemak voelen en de lessen effectiever zijn. De lessen van de groepsleerkracht worden wel aan de hele groep tegelijk gegeven. Bij de lessen horen werkbladen voor de kinderen. Hierin staan opdrachten die ze op school of als huiswerk maken.

In de lessen staan o.a. de volgende thema’s centraal: Stevig staan, Grenzen aangeven, Pesten, Lichaamstaal, Groepsdruk, Hulp vragen, Machtsmisbruik, Fysieke zelfverdediging, Zelfvertrouwen