Stel cookie voorkeur in

Peuterspeelzaal

Peuterarrangement De Springplank

Het peuterarrangement bestaat uit 2 groepen die ieder 4 ochtenden geopend zijn voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Als de wachtlijst het toelaat en er een sociaal medische indicatie is, kan een kind bij 2 jaar en 3 maanden toegelaten worden. Beide groepen hebben twee vaste pedagogisch medewerksters en de beschikking over een eigen speellokaal.

Het peuterarrangement is vanaf 1 augustus 2012 overgenomen door De Witte Wielen. Pedagogisch- didactisch sluit de manier van werken aan bij de werkwijze van het onderwijs. Bij de Springplank werken we aan een optimale ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen, waarbij rekening gehouden wordt met de geaardheid van de kinderen, de verschillen in ontwikkeling, de begaafdheid, de belangstelling, de zelfstandigheid en de motivatie.

Kindcentrum de Springplank is een VVE locatie. Dat wil zeggen dat er volgens een wettelijk goedgekeurd programma gewerkt wordt aan de Voor en Vroegschoolse Educatie van de kinderen. We werken voor de kinderen in het peuterarrangement en de kleuterklassen met het programma Piramide.


Openingstijden

De peuterarrangementen zijn geopend tijdens de schoolweken op maandag, dinsdag, woensdag & donderdag van 8:45 uur tot 12:15 uur.

 

Locatieplan

Hier vind u het locatieplan.

 

Inspectierapport GGD

Hier kunt u het inspectierapport van de GGD downloaden: klik hier

 

Beleidsplan

Hier kunt u het beleidsplan vinden.